Hot News :

รายงานการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)

วันพฤหัสบดี, 22 เมษายน 2564 09:09

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563-เดือน มีนาคม พ.ศ.2564)  เสร็จเรียบร้อยจึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ