Hot News :

ข่าวกิจกรรม

      01/06/63​ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ขอขอบพระคุณ สิบเอกธนภัทร รัศมีโรจน์ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบลนนากระแซง ที่มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้กับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา-2019 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง จะนำสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวในศูนย์พักคอยตำบลนากระแซง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้

      01/06/63​ องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ขอขอบพระคุณ โรงแป้งขนมจีนทรัพย์สมร ที่มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค และข้าวกล่อง จำนวน 60 ชุด ให้กับศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา-2019 องค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง จะนำสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวในศูนย์พักคอยตำบลนากระแซง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้

      01/06/63​ นายธนยศ ถิรดาธนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้ทำอบต.นากระแซง โดยสำนักงานปลัด ได้ออกประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564

      01/06/63​ นายธนยศ ถิรดาธนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้ทำอบต.นากระแซง โดยสำนักงานปลัด ได้ออกฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563

      01/06/63​ นายธนยศ ถิรดาธนานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ได้ทำกิจกรรมประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างสุจริต

      01/06/63​ น้องๆเด็กและเยาวชน ตำบลนากระแซง ได้ใช้สนามกีฬาเป็นกิจกรรมโครงการแข่งขันวอลเลย์บอล ณ สนามกีฬา ของ อบต.นากระแซง เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ ห่างไกลยาเสพติด

      29/05/63​ รองฯพรพรรณ​ ปุนประวัติ​ รองนายก​ อบต.นากระแซง​ ร่วมกับ​ นางสาวจุติภรณ์​ แก้วศรีทอง​ ผอ.กองสวัสดิการสังคม​ ได้ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการราย น.ส.บุญยัง​ สากุลา​ ในพื้นที่​ ม.16​ บ.นากระแซง​ และได้มอบสิ่งของและอาหารเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้พิการรายดังกล่าว

      01/06/63​ กองสวัสดิการสังคม​ ลงพื้นที่​ ม.16​ บ.นากระแซง​ เพื่อเยี่ยมและสอบถามข้อมูลความเดือดร้อนของ​ประชาชนในพื้นที่ เพื่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือต่อไป

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ